Κατάθεση της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο ΔΣ της 22/5/2024

Η κατάσταση που βιώνει η ΠΣΕ σήμερα, χαρακτηρίζεται ως μια προδιαγεγραμμένη πορεία, για την οποία αναφερθήκαμε πολλές φορές και ολοκληρωμένα τοποθετηθήκαμε στη ΓΣ, όπου και την καταψηφίσαμε. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της πορείας αυτής όπως την διαμορφώνει η πλειοψηφία;

 1. Η έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας. Αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με αναλυτική συζήτηση και με επιχειρήματα στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ανατρέπονται και εφαρμόζονται ανάποδα με απόφαση δια περιφοράς στο πόδι με το μοτο «βάλε εδώ μια υπογραφή». Δημοκρατική λειτουργία σημαίνει επίσης η συμμετοχή στην ουσία της λειτουργίας του ΔΣ, στις επιτροπές, στην ενεργό κοινή δράση με τα σωματεία. Μέλη του ΔΣ της πλειοψηφίας δεν έχουν στην κυριολεξία πατήσει το πόδι τους στην ΠΣΕ. Οι επιτροπές για τις οποίες η πλειοψηφία έχει την ευθύνη είτε υπολειτουργούν, είτε απλά δεν υπάρχουν.
 2. Η οπτική, η κατεύθυνση της όποιας δράσης, ενώ, με γενική ομολογία λαμβάνει θετικά χαρακτηριστικά χάρη στη συντονισμένη παρέμβαση των δυνάμεων της ΗΣ, παραμένει γενικά στα λόγια και δεν διαχέεται στα σωματεία, δεν αποτελεί πυρήνα της δράσης τους. Στα καίρια ζητήματα όταν λαμβάνονται πρωτοβουλίες θετικής δράσης από τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία, βρίσκουν απέναντί τους την πλειοψηφία, με τις αρνητικές της αποφάσεις, την αντίδραση της.
 3. Καθοριστικό ζήτημα αναδεικνύεται και ως ζήτημα ύπαρξης για την ΠΣΕ, η σχέση με τα σωματεία μέλη. Η ανυπαρξία δράσης και η αντίδραση στις όποιες θετικές διεργασίες, έχει διαρρήξει τις σχέσεις και φέρνει στην επιφάνεια μια νοοτροπία επικυρίαρχου.
 4. Καθίσταται πλέον προφανής ο παραγοντισμός των μελών της πλειοψηφίας. Ταυτίζεται η δράση της ΠΣΕ με εμφάνιση στα ΜΚΔ με άπειρες προσωπικές αναφορές.

Για την ΗΣ, όπως τονίσαμε πολλές φορές και πρόσφατα και στη ΓΣ, προσπαθούμε να πάρει μορφή πρώτα και κύρια ο αναπροσανατολισμός στις δράσης της ΠΣΕ και των συλλόγων μας συνολικά. Να έλθουν στο προσκήνιο τα προβλήματα της Ηπειρωτικής αποδημίας και των Ηπειρωτών και να διεκδικήσουμε την αντιμετώπισή τους. Φέραμε τα θέματα στο ΔΣ, τα θέσαμε στις διοικήσεις των Ομοσπονδιών, συμβάλαμε καθοριστικά στο συντονισμό τους. Τονίσαμε ότι ο απολογισμός που ψήφισε η πλειοψηφία, προσπαθεί να κρύψει και ένα ωραιοποιήσει την κατάσταση. Πολλά απ΄ όσα γράφονται εκεί μέσα, βρίσκονται στην απόλυτη σφαίρα της φαντασίας. Πρόγραμμα δεν υπάρχει.

Αυτή η καταστροφική πορεία, μπορεί να ανατραπεί; Η οργανωμένη Ηπειρωτική αποδημία, θα το τονίσουμε άλλη μία φορά, χρειάζεται δημοκρατική λειτουργία, αναπροσανατολισμό δράσεων στα προβλήματα της Ηπείρου και των Ηπειρωτών, με στόχευση την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, την ανάπτυξη του πολιτισμού μακριά από την εμπορευματοποίηση κάθε μορφής, την στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας των συλλόγων μας, να έλθει στο κέντρο βάρους της προσοχής μας η σύνδεση με τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία. Και όλα αυτά να σχεδιάζονται, να οργανώνονται, να εκτελούνται και να απολογίζονται μαζί με τα μέλη μας, και όχι ενάντια τους.

Το ερώτημα είναι, αν η πλειοψηφία έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στην ανατροπή της κατάστασης. Η γνώμη μας είναι καθαρή. Δεν μπορεί και γι αυτό καταψηφίσαμε τον απολογισμό στη ΓΣ.

Από την πλευρά μας κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για το φρενάρισμα της κατρακύλας.

Για τα οικονομικά. Όλα δείχνουν ότι το φθινόπωρο το σύνολο των οφειλών του ΔΣ θα ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το έλλειμα, δεν δημιουργείται από μόνο του. Δημιουργείται γιατί δεν υπάρχουν δράσεις, δεν υπάρχει εφαρμόσιμος προϋπολογισμός, δεν υπάρχουν πηγές εσόδων. Τα σωματεία που φθίνουν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν πληρώνουν τις συνδρομές τους, δεν υπάρχει συνεκτικό πρόγραμμα δράσης για να ζητήσει η ΠΣΕ ενίσχυση, δεν έχει κατορθώσει το ΔΣ να καταθέσει τα 2 τελευταία χρόνια πρόταση οικονομικής ενίσχυσης στην πύλη πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ, γιατί δεν ήταν σε θέσει να υποβάλει τα γραφειοκρατικά προαπαιτούμενα, τους καλλιτεχνικούς απολογισμούς του 2022.

Στην βάση των παραπάνω, προτείνουμε στο ΔΣ να λάβει τα παρακάτω μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών. Βασική προϋπόθεση, να γίνει κατανοητό ότι όπως και η πορεία αναστροφής της κατρακύλας της ΠΣΕ θέλει πρόγραμμα και  χρόνο.

 1. Ακριβής καταγραφή όλων των υποχρεώσεων της ΠΣΕ άμεσων και έμμεσων, κάθε υποχρέωσης μέχρι τέλους 2024. Όπως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την μη υλοποίηση δράσεων που έχει λάβει επιχορήγηση η ΠΣΕ. Σύνταξη πλάνου ταμειακής ροής που θα εξεταστεί σε συνεδρίαση του προεδρείου εντός εβδομάδος.
 2. Ενεργοποίηση όλων των επιτροπών για τη σύνταξη συνεκτικού προγράμματος δράσης στην κατεύθυνση που αναφέραμε παραπάνω και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε: «Η οργανωμένη Ηπειρωτική αποδημία, χρειάζεται δημοκρατική λειτουργία, αναπροσανατολισμό δράσεων στα προβλήματα της Ηπείρου και των Ηπειρωτών, με στόχευση την αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, την ανάπτυξη του πολιτισμού μακριά από την εμπορευματοποίηση κάθε μορφής, την στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας των συλλόγων μας, να έλθει στο κέντρο βάρους της προσοχής μας η σύνδεση με τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία. Και όλα αυτά να σχεδιάζονται, να οργανώνονται, να εκτελούνται και να απολογίζονται μαζί με τα μέλη μας, και όχι ενάντια τους.». Στη σύνταξη του προγράμματος να εξετασθεί η συνέχιση δράσεων που έχουν ετοιμαστεί, και εγκαταλειφθεί, πχ η πλατφόρμα εικαστικών και λογοτεχνών, η δράση «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΟΧΘΕΣ», ο κινηματογράφος κλπ. Σημειωτέον ότι για κάθε δράση θα εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης του ταμείου της ΠΣΕ. Βεβαίως αρκετές από τις δράσεις δεν μπορεί να έχουν οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά είτε ενισχύουν το συνολικό πρόγραμμα (πχ αιμοδοσία) είτε έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (κληροδοτήματα).
 3. Το πρόγραμμα αυτό να παρουσιαστεί στο Γενικό Συμβούλιο που προτείνουμε να γίνει στις 20 Ιουνίου 2024.
 4. Η επιτροπή Μητρώου που στην ουσία διευρύνεται με όλα τα μέλη του ΔΣ, μέλη επιτροπών κλπ αναλαμβάνει με καταμερισμό να επικοινωνήσει με όλα τα μέλη, να αποκαταστήσει την επαφή, να συλλέξει τα στοιχεία επικοινωνίας, να συντάξουμε μητρώο μελών πλήρες. Ως αποτέλεσμα θα εισρεύσει στο ταμείο ποσό από τις συνδρομές.
 5. Άμεσα πρέπει να καθοριστεί ο χρόνος και ο χώρος του Ηπειρώτικου πανηγυριού και να γίνει το πρόγραμμα. Είναι αδιανόητο να πάμε άλλη μια φορά να διαμορφωθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης την τελευταία εβδομάδα. Και πρόγραμμα δεν είναι ποιοι μουσικοί συμμετέχουν.
 6. Άμεσα συμπλήρωση των προαπαιτούμενων στην πύλη πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ για τα 3 τελευταία χρόνια (2021,2022 και 2023) ώστε να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή. Αυτά είναι άσχετα με το περιεχόμενο των προκηρύξεων του ΥΠΠΟΑ και θα απαιτηθούν έτσι κι αλλιώς. Να ετοιμάζονται ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα του 2024.
 7. Παρόλο που αντικειμενικά δεν μπορεί να ενταχθεί στα παραπάνω, εξετάζουμε την υλοποίηση άμεσων δράσεων μέσα στο καλοκαίρι που η ΠΣΕ θα λειτουργήσει κυρίως ως οργανώτρια εκδηλώσεων που μπορούν να φέρουν κάποια έστω και μικρά ποσά στα ταμεία, όπως 2 εκδηλώσεις στο Αττικό Άλσος με την Περιφέρεια Αττικής, 2 εκδηλώσεις στην εθνική μειονότητα στην Αλβανία (μόνο με την προϋπόθεση της κάλυψης των δαπανών και να μείνει και ποσό).

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2024/07/Για_το_ΔΣ-20240522.pdf

Για_το_ΔΣ-20240522

25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, Σάββατο 15 Ιουνίου, 9 μμ, Θέατρο Πέτρας

Με τη στήριξη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας

Η «Άπειρος» Πoλυφωνικό Καραβάνι και η κοινότητα της πολυφωνίας, γιορτάζουν φέτος τα 25 χρόνια των Μεγάλων Γιορτών Πολυφωνικού Τραγουδιού, προσκαλώντας στη Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2024 το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024, στις 9 μ.μ., στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Στην πιο όμορφη γιορτή, την πιο υποσχετική πολυφωνίας. Τον νέο σταθμό του μεγάλου ταξιδιού των φωνών!

Οι Μεγάλες Γιορτές Πολυφωνικού Τραγουδιού αποτελούν τα κορυφαία πολυφωνικά ανταμώματα κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από το 2000 και το θέατρο «Παλλάς», συνεχίζοντας από το 2002 στο Θέατρο Πέτρας, αναδεικνύουν, σε βάθος χρόνου, τη διάδοση του ηπειρώτικου πολυφωνικού τραγουδιού. Οι Μεγάλες Γιορτές έχουν καθοριστική συμβολή στην προβολή του πολυφωνικού τραγουδιού και τη διαρκή και ανανέωση της κοινότητας πολυφωνίας, έχοντας πάρει ξεχωριστή θέση στην ετήσιο κύκλο των φίλων του πολυφωνικού τραγουδιού και της ζώσας παράδοσης.

Πολλές δεκάδες είναι οι πολυφωνικοί όμιλοι και τα σχήματα, πολλές εκατοντάδες οι βιωματικοί και οι νέοι ερμηνευτές που έχουν ανταμώσει και τραγουδήσει στις Μεγάλες Γιορτές Πολυφωνικού Τραγουδιού όλα αυτά τα χρόνια. Και πολλά είναι τα σχήματα που δημιουργήθηκαν με έναυσμα τις Μεγάλες Γιορτές. Και πολύ περισσότεροι είναι οι νέοι που προσέγγισαν το πολυφωνικό τραγούδι έχοντας εκεί την πρώτη επαφή μαζί του. Η συμβολή των Μεγάλων Γιορτών στην νέα “ανοιξη πολυφωνίας” στις πόλεις, τη διεύρυνση της κοινότητας πολυφωνίας, είναι ανεκτίμητη.

Με τη συμμετοχή σχημάτων και ομίλων από όλες τις γενιές και τις προσεγγίσεις του πολυφωνικού τραγουδιού, με τραγούδια από όλες τις περιοχές του καθώς και από τις άλλες ελλαδικές, ελληνόφωνες πολυφωνίες (Βώλακας, Κάτω Ιταλία) και την αλβανική πολυφωνία, η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2024 αποτελεί ένα κορυφαίο αντάμωμα, με το πρέπος του πολυφωνικού τραγουδιού και το πάθος του Πολυφωνικού Καραβανιού. Μια μονάκριβη γιορτή πολυφωνίας που αναδεικνύει όλο τον πλούτο και την ποικιλία της κοινότητας πολυφωνίας και του πολυφωνικού τραγουδιού.

Συμμετέχουν τα πολυφωνικά σχήματα και οι όμιλοι «Δελβινιώτικα», Δίβρη, Κοσοβίτσα, LOT KURBETI” (Αλβανία), Μουργκάνα (Ομοσπονδία), «Όμορφη Χειμάρρα», «Πολύφωνο» (ΚΕΜΦΑ), «Χαονία», τα σχήματα του Λαογραφικού Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Χάονες» και του Συνδέσμου Ηπειρωτών Ζωγράφου, το Εργαστήρι Πολυφωνίας της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, το φωνητικό σύνολο «Ιώ» (διφωνίες Βώλακα, Κάτω Ιταλίας). Ξεχωριστά τιμητική η συμμετοχή βιωματικών ερμηνευτών, ανάμεσά τους η Ασπασία Βασιλείου -Τσίπη που ταξιδεύει ειδικά από τη Δρόβιανη, η Μαριάννα Τζήμα από την Καστάνιανη Κόνιτσας.

Και δίπλα στις υπέροχες φωνές, εξαιρετικοί μουσικοί, ο Χρήστος Δανάκης με γκάιντες από Θράκη, Μακεδονία και η ηπειρώτικη κομπανία του Τάσου Μαγκλάρα με πολυφωνικά τραγούδια με οργανική συνοδεία καθώς και σε ηπειρώτικους σκοπούς, χορούς και τραγούδια στην κορύφωση της γιορτής!

Η Μεγάλη Γιορτή Πολυφωνικού Τραγουδιού 2024 είναι μια εξαιρετικά γενναιόδωρη γιορτή, αντάξια του γιορτασμού των 25 χρόνων! Και το Πολυφωνικό Καραβάνι, με δικές του δυνάμεις, φροντίζει να γίνει με δωρεάν είσοδο για όλο τον κόσμο, για να χαρούν όλοι το κορυφαίο φετινό πολυφωνικό αντάμωμα! Πραγματοποιείται με τη στήριξη της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, του κορυφαίου φορέα της ηπειρώτικης αποδημίας, καθώς και του Δήμου Πετρούπολης που ενέταξε την εκδήλωση στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας.

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική και γόνιμη περίοδο, το παγκόσμια αναγνωρισμένο Πολυφωνικό Καραβάνι, η πρώτη και η μόνη, μέχρι τώρα, εγγραφή της Ελλάδας στις Καλές Πρακτικές Διαφύλαξης Άυλης Πoλιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, προσκαλεί στο επόμενο σταθμό του μεγάλου ταξιδιού των φωνών. Αυτό το Σάββατο, 15 Ιουνίου, στις 9 μμ, στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη!

Οι «Φωνές της πέτρας» σμίγουν στο Θέατρο Πέτρας, στην πιο μεγάλη γιορτή πολυφωνίας φέτος στην Ελλάδα, που αξίζει να την χαρούμε και να την τιμήσουμε όλοι αντάμα! Με τραγούδια, που, όπως γράφει ο Μιχάλης Γκανάς, «ή τ΄ ακούς κι ανατριχιάζεις ή δεν μπορείς να τ΄ αντέξεις». Και στην κορύφωσή της, να χορέψουμε όλοι μαζί, στον κύκλο του χορού, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας μαζί με τον άλλον, έτσι όπως μας θέλει και το πολυφωνικό τραγούδι!

Καλή αντάμωση!

 

Εκδήλωση της Ομοσπονδίας Μουργκάνας για την πυρασφάλεια

Η Ομοσπονδία Μουργκάνας οργανώνει εκδήλωση για την πυρασφάλεια, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 στις 19:00, στα γραφεία της, Γερανίου 44, 5ος όροφος, Αθήνα.

 • Πρόληψη δασικών πυρκαγιών -Αίτια
 • Η συμβολή κατοίκων και Αδελφοτήτων στη πρόληψη
 • Η πυροπροστασία των χωριών μας- Οι νέες διατάξεις που ισχύουν, Υποχρεώσεις και πρόστιμα.

Ομιλητές: Εκπρόσωποι της Δασικής Υπηρεσίας, της Πυροσβεστικής, του Δήμου και ειδικοί επιστήμονες.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια των Αδελφοτήτων καθώς και εκπρόσωποι της ΠΣΕ και των Ηπειρώτικων Ομοσπονδιών. Τα υλικά της εκδήλωσης θα εκδοθούν και θα διατεθούν προς διανομή στις Αδελφότητες για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Mourgkana-Pyroprostasia

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2024/05/Mourgkana-Pyroprostasia.pdf

Mourgkana-Pyroprostasia-Programma

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2024/05/Mourgkana-Pyroprostasia-Programma.pdf

metra_prolipsis_dasikwn_pyrkagiwn_2022

https://www.ipsi.gr/wp-content/uploads/2024/05/metra_prolipsis_dasikwn_pyrkagiwn_2022.pdf

Παρουσίαση του αφιερωματικού τόμου στο Χριστόφορο Μηλιώνη από την Αδελφότητα Δολού

Η Αδελφότητα Δολού της Ηπείρου, “ο Άγιος Χριστόφορος”, η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και οι Εκδόσεις Αιγόκερως σας προσκαλούν,  υπό την αιγίδα της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, στην παρουσίαση του αφιερωματικού  τόμου «Χριστόφορος Μηλιώνης. Νέες Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην πεζογραφία του. Εκδόσεις Αιγόκερως 2024/Σειρά Δυτικά της Πίνδου. Γραφές για Λογοτέχνες».

Η εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα, την Πέμπτη,  23 Μαϊου 2024, ώρα 7.30μμ, στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, 7ος όροφος, Κλεισθένους 15, στο πλάι του Δημαρχείου Αθηνών/πλατεία Κοτζιά.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

 • Θανάσης Αγάθος, Αν. καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
 • Κώστας Αγγελάκος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου, πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
 • Κωνσταντίνος Μπούρας, ποιητής, θεατρολόγος, μεταφρασεολόγος, κριτικός
 • Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Αντιπρόεδρος ΠΣΕ

Θα διαβάσει η Ανθούλα Δανιήλ (Δρ. Φιλολογίας-Συγγραφέας), η Μαρία Πεσκετζή (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων) κι ο Γιάννης Σολδάτος (Συγγραφέας). Το Φωνητικό Πολυφωνικό Συγκρότημα «Χαονία» θα λάβει μέρος με μουσικό πρόγραμμα. Θα συντονίσει ο Ευάγγελος Αυδίκος, ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-επιμελητής του τόμου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ

 1. Αλέξης Ζήρας, Τόποι υπαρκτοί και τόποι ανύπαρκτοι. Η αναβίωση προσώπων και τόπων στις μυθοπλασίες του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 2. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Τα Ύστερα του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 3. Βασίλης Βασιλειάδης, Η αφηγηματική διαχείριση του αδύνατου νόστου στην πεζογραφία του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 4. Μιχάλης Μακρόπουλος, Κάτω από το πέτρινο βλέμμα των Ακροκεραυνίων.
 5. Μαρία Ν. Ψάχου, Για τους Ανυπεράσπιστους των διηγημάτων  του Χριστόφορου Μηλιώνη. Ζητήματα κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού.
 6. Θανάσης Β. Κούγκουλος, Η εικόνα του Τούρκου /μουσουλμάνου στο διήγημα «Ένας είναι ο Θεός» του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 7. Άννα Αφεντουλίδου, Το αγκαθερό φορτίο της μνήμης μιας υβριδικής αφήγησης, μέσα από επιστολές ομοτέχνων
 8. Δημήτρης Χριστόπουλος, Ταυτότητες παιδαγωγών στο έργο του Μηλιώνη.
 9. Αλίκη Τσοτσορού, Η τοπιογραφία στο έργο του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 10. Δημήτρης Κόκορης, Ένας πεζογράφος που ξέρει από ποίηση: σχόλια σε δύο διηγήματα του Χριστόφορου Μηλιώνη.
 11. Πάνος Κυπαρίσσης, Χριστόφορος Μηλιώνης και “Ο φιλόκαλος ληστής”  του.
 12. Αναστασία Νάτσινα, Ο δύσκολος τουρισμός στον Χριστόφορο Μηλιώνη: Η έλξη του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας.
 13. Λίνα Πανταλέων, Χριστόφορος Μηλιώνης. Οι κλίμακες του πένθους.
 14. Σπύρος Γ. Μπρίκος, Το ξενοδοχείον «Η Ωραία Ελλάς», οι αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και το κρυπτογενές τραύμα.
 15. Μαρίνα Ζώτου, Ανιχνεύοντας το φανταστικό στην πρώτη συλλογή διηγημάτων του Χριστόφορου Μηλιώνη Παραφωνία. Η περίπτωση των διηγημάτων «Στο φαράγγι» και «Ένα κλαδί κορομηλιάς».
 16. Χριστόφορος Χαρατσάρης, Διακυμάνσεις της ερωτικής εμπειρίας: ηθική, διάνοια και συναισθήματα.
 17. Γιάννης Παππάς, Βίωμα ιθαγένειας και μυθοποιητική εντοπιότητα στις συλλογές διηγημάτων του Χριστόφορου Μηλιώνη: Καλαμάς κι Αχέροντας (1985) και Τα φαντάσματα του Γιορκ (1999).
 18. Χριστόπουλος Δημήτρης, Σε μια άκρη της λίμνης ή Όταν βουλιάζει το πλοίο
 19. Ευάγγελος Αυδίκος, Το ισοκράτημα στην πεζογραφία του Χρ. Μηλιώνη: από το δημοτικό τραγούδι, στο σαξόφωνο και τα λαϊκά.

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση αποχαιρετά τον Χρήστο Λαναρά

Η Ηπειρωτική Συσπείρωση με θλίψη αποχαιρετά τον Χρήστο Λαναρά, επίτιμο Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών & μακροβιότερο Πρόεδρός της.
Ο Χρήστος Λαναράς ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ζητήματα ανάπτυξης των Τζουμέρκων και επί προεδρίας του η Ομοσπονδία οργάνωσε ημερίδες και διαλέξεις και κατέθεσε προτάσεις προς κρατικούς φορείς. Ιδιαίτερη σημαντική η συμβολή της Ομοσπονδίας στην ματαίωση της καταστροφικής για την κοιλάδα του Αράχθου κατασκευής φράγματος στον Άγιο Νικόλαο.

Ο Χρήστος Λαναράς υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος στη διεκδίκηση κάθε προβλήματος που απασχολεί της λαϊκές οικογένειες των απόδημων αλλά και της Ηπείρου και ιδιαίτερα των Τζουμέρκων και δραστηριοποιήθηκε επί χρόνια στην Ηπειρωτική Συσπείρωση.

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Λαναρά θα δοθεί τη Δευτέρα 22 /4 και ώρα 11 στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Λ. Ηρακλείου έναντι 2ου Κοιμητηρίου. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα.

Πρόσφατα Νέα